Quả cầu hút gió inox SM01

TƯ VẤN MUA HÀNG ONLINE 09043 888 77

Quả cầu hút gió inox SM01

Mã sản phẩm: 0

Giá bán: liên hệ

1. Chức năng quả cầu thông gió:

– Thông gió: Cải thiện không khí trong nhà, thông thoáng khí.
– Lấy sáng: Tạo ánh sáng tự nhiên.
2. Nguyên tắc hoạt động Hệ thống 

Quả cầu thông gió inox SM01
Quả cầu thông gió inox SM01
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM01

Quả cầu thông gió inox SM01

 Quả cầu thông gió inox SM02
Quả cầu thông gió inox SM02
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM02

 Quả cầu thông gió inox SM02

 Quả cầu thông gió inox SM03
Quả cầu thông gió inox SM03
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM03

 Quả cầu thông gió inox SM03

 Quả cầu thông gió inox SM04
Quả cầu thông gió inox SM04
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM04

 Quả cầu thông gió inox SM04

 Quả cầu thông gió inox SM05
Quả cầu thông gió inox SM05
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM05

 Quả cầu thông gió inox SM05

 Quả cầu thông gió inox SM06
Quả cầu thông gió inox SM06
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM06

 Quả cầu thông gió inox SM06

 Quả cầu thông gió inox SM07
Quả cầu thông gió inox SM07
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM07

 Quả cầu thông gió inox SM07

 Quả cầu thông gió inox SM08
Quả cầu thông gió inox SM08
Giá bán: liên hệ

Quả cầu thông gió inox SM08

 Quả cầu thông gió inox SM08

Quả cầu hút nhiệt SM1
Quả cầu hút nhiệt SM1
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút nhiệt SM1

Quả cầu hút nhiệt SM1

Quả cầu hút nhiệt SM2
Quả cầu hút nhiệt SM2
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút nhiệt SM2

Quả cầu hút nhiệt SM2

Quả cầu hút nhiệt SM3
Quả cầu hút nhiệt SM3
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút nhiệt SM3

Quả cầu hút nhiệt SM3

Quả cầu hút nhiệt SM4
Quả cầu hút nhiệt SM4
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút nhiệt SM4

Quả cầu hút nhiệt SM4

Phụ kiện quả cầu thông gió
Phụ kiện quả cầu thông gió
Giá bán: liên hệ

Phụ kiện quả cầu thông gió

Phụ kiện quả cầu thông gió

Quả cầu hút gió inox SM01
Quả cầu hút gió inox SM01
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút gió inox SM01

Quả cầu hút gió inox SM01

Quả cầu hút gió SM02
Quả cầu hút gió SM02
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút gió SM02

Quả cầu hút gió SM02

Quả cầu hút gió SM03
Quả cầu hút gió SM03
Giá bán: liên hệ

Quả cầu hút gió SM03

Quả cầu hút gió SM03

Hotline: 09043 888 77